LIÊN HỆ - HƯỚNG DẪN ĐƯỜNG ĐI

Liên hệ

Về phân loại, thu rác, quán cà phê giao lưu cư dân, quảng trường đa năng

Địa chỉ liên lạc
Hiệp hội vệ sinh môi trường trung ương Hiroshima
Số điện thoại
082-426-0820
Ngày giờ liên hệ
Thứ Hai ~ Thứ Sáu (trừ ngày nghỉ lễ)
8:30 ~ 17:15
Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể trả lời các liên hệ ngoài ngày giờ nêu trên.

Các liên hệ khác về cơ sở

Địa chỉ liên lạc
Hiroshima Chuo Clean System
Địa chỉ email
info@hiroshimachuo-cs.jp
Ngày giờ liên hệ
Thứ Hai ~ Thứ Sáu (trừ ngày nghỉ lễ)
9:00 ~ 17:00
Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể trả lời các liên hệ ngoài ngày giờ nêu trên.
Hướng dẫn đường đi
広島中央エコパーク 地図
Sơ đồ bên trong cơ sở
施設構内図