VỀ VIỆC MANG RÁC ĐẾN

Về việc mang rác thông thường đến

Chính bạn hoặc người nhà của bạn là người đang cư trú tại thành phố Higashihiroshima, thành phố Takehara, thị trấn Osakikamijima hãy mang đến cơ sở. Vì khi tiếp nhận chúng tôi sẽ xác nhận địa điểm phát sinh rác, nên vui lòng mang theo giấy tờ có ghi rõ địa chỉ (bằng lái xe, hóa đơn tiện ích, v.v.).
Ngoài ra, tùy theo chủng loại rác mà có trường hợp sẽ không được tiếp nhận. Rác mà cơ sở chúng tôi không thể tiếp nhận thì có trường hợp bạn sẽ phải mang về nguyên như cũ.
Vui lòng xác nhận từ đường dẫn bên dưới để biết về việc phân loại rác ở các thành phố.
Trường hợp không rõ về ngày thu rác hay các thông tin khác, xin vui lòng liên hệ tới “Phòng đối sách chất thải Ban môi trường sống” nếu bạn đang sống tại thành phố Higashihiroshima, hoặc tới “Bộ phận môi trường sống Phòng cư dân thành phố” nếu bạn đang sống tại thành phố Takehara, và “Phòng sức khỏe và vệ sinh” nếu bạn đang sống tại thị trấn Osakikamijima.

Về việc mang rác đến - Tuyến đường chở rác thông thường vào
Hướng dẫn về việc chở rác vào
広島中央エコパーク場内経路図
Các quy định chung
  • ● Hãy tuân thủ tốc độ giới hạn 30 km/h.
  • ● Hãy chú ý tới người đi bộ.
  • ● Hãy chú ý tới các xe đang dừng.
  • Hãy tuân theo hướng dẫn của người phụ trách khi dỡ rác xuống.
  • “Cấm hút thuốc” bên trong cơ sở.
  • ● Hãy chắc chắn dừng xe ở các vị trí dừng.